This content is blocked. Accept cookies to view the content.

WEB_IWD_Names-Swansea

Swansea_IWD_Programme

Celebrate International Women’s Day with us on Sunday 12 March with a feast of live music, spoken word, workshops, exhibitions, interviews and performances at the National Waterfront Museum, Swansea and Wales Millennium Centre, Cardiff.

The day will culminate in a special ticketed cabaret evening event in the Weston Studio, Wales Millennium Centre, Cardiff.

Tickets for the special cabaret evening event will be on sale from the 27 February through Wales Millennium Centre on www.wmc.org.uk

SWANSEA
11:00am – 3:00pm (FREE)
National Waterfront Museum, Swansea

Alice Rowe Herstory Workshop 11:00-12:30pm

Limited Capacity: BOOK YOUR FREE TICKET: SWANSEA

Live music, speakers, workshops, exhibitions, comedy, dance and market stall traders with Marina Markets and Oxfam’s Fair Trade Fortnight.
www.museum.wales/swansea
Programme:

CARDIFF
5:00pm–10:00pm
Wales Millennium Centre, Cardiff

Programme:

5–6pm: Preseli Room: Workshops (FREE)

Alice Rowe Herstory Workshop

Limited Capacity
BOOK YOUR FREE TICKET: CARDIFF

6–7pm: The Glanfa Stage (FREE)
Music and debate

7:30-10pm: International Women’s Day Celebration: Theatre pop-up performances.
The Weston Studio, Wales Millennium Centre

Tickets for the special cabaret evening event will be on sale from the 27 February through Wales Millennium Centre on www.wmc.org.uk.

Tickets (Weston Studio only):
Suggested £10 tickets. Pay What You Can* in person and over the phone.
*Not available online

WEB_IWD_Names-Cardiff

Cardiff_IWD_Programme1

Cardiff_IWD_Programme-2

Dewch i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ddydd Sul 12 Mawrth gyda
gwledd o gerddoriaeth fyw, siaradwyr, gweithdai, arddangosfeydd, cyfweliadau a
pherfformiadau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe a Chanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Bydd y diwrnod yn dod i ben gyda noson gabare arbennig y mae’n rhaid prynu tocyn
ar ei chyfer yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Bydd tocynnau ar gyfer y noson gabare arbennig ar werth o27 Chwefror drwy wefan
y Ganolfan – www.yganolfan.org.uk.

ABERTAWE
11:00am – 3:00pm (AM DDIM)

Alice Rowe Herstory gweithdy 11:00-12:30pm – RCHEBWCH EICH TOCYN AM DDIM: ABERTAWE

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
Cerddoriaeth fyw, siaradwyr, gweithdai, arddangosfeydd, comedi, dawns a masnachwyr stondinau marchnad gyda Marchnadoedd y Marina a Phythefnos
Masnach Deg Oxfam.

www.amgueddfa.cymru/abertawe

Rhaglen
CAERDYDD
5:00pm – 10:00pm
Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Rhaglen

5–6pm: Ystafell Preseli: Gweithdai (AM DDIM)

ARCHEBWCH EICH TOCYN AM DDIM:  CAERDYDD

6–7pm: Llwyfan y Glanfa (AM DDIM)
Cerddoriaeth a thrafodaeth

7:30-10pm: Diwrnod Rhyngwladol y Merched
Dathliad: Perfformiadau theatr byrfyfyr.
Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru

Bydd tocynnau ar gyfer y noson gabare arbennig ar werth o 27 Chwefror drwy wefan
y Ganolfan – www.yganolfan.org.uk

Tocynnau (Stiwdio Weston yn unig):
Awgrymir £10 fesul tocyn. Talwch yr hyn y gallwch* mewn person a dros y ffôn.
*Nid yw’r optiwn hyn ar gael
Bydd tocynnau ar gyfer y noson gabare arbennig ar werth o27 Chwefror drwy wefan
y Ganolfan – www.yganolfan.org.uk.